Disclaimer

Ondanks het feit dat Rap en Snel de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Rap en Snel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Rap en Snel is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.