Aanmelden

Gedurende het gehele seizoen worden er van leden tijdens lessen, wedstrijden en allerlei activiteiten binnen en buitenshuis foto- en soms filmopnamen gemaakt. De beelden worden veelal gebruikt ter publicatie op onze website, in uitgaven van de nieuwsbrief en eventueel ander infomateriaal. Als je daar bezwaar tegen hebt, dien je dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van Rap en Snel via secretariaat@rapensnel.nl