Afmelden

Opzeggen lidmaatschap Rap en Snel

Graag ontvangen wij de volgende gegevens voor een correcte afhandeling van je afmelding:

Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk per kwartaal en dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal te geschieden.

Bevestiging opzegging

Wij hebben jouw afmelding in goede orde ontvangen. Zodra de afmelding is verwerkt, ontvang je een bevestiging van onze ledenadministratie.