Sportvisie Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre is bezig met het opstellen van de sportvisie Oost Gelre, daarin willen ze de koers op het gebied van sport voor de komende jaren bepalen. De gemeente heeft aangegeven graag van alle sporters binnen de gemeente Oost Gelre te willen horen hoe zij denken over sport. Hiervoor hebben ze een online enquête samengesteld.

Het invullen van deze online enquête kan tot 1 april 2015 via de volgende link http://tinyurl.com/k7xygph, het invullen duurt 5-10 minuten.

Op dit moment moet Rap en Snel met 3 verschillende verhuurders zaken doen. De voorzieningen / toestellen in de verschillende accommodaties verouderen, maar bovenal is de capaciteit van de zalen niet meer toereikend om te kunnen voldoen aan de behoefte van de inwoners om uit een divers aanbod van gymsport voor jong en oud te kunnen kiezen.

Het huidige capaciteitsprobleem wordt nog groter doordat (mogelijk al) in 2016 de inpandige gymzaal bij het Marianum verdwijnt.

Alle gymgroepen willen graag gymles krijgen in Den Elshof, een zaal met veilige en eigentijdse toestellen, maar helaas is deze zaal niet meer vrij.

Laat daarom uw stem horen!

Reacties zijn gesloten.