Mededeling m.b.t. sportvoorzieningen in Groenlo

Hallo leden en ouders / verzorgers van de leden van Rap en Snel,

Gymnastiekvereniging Rap & Snel (R&S) geeft les in 4 verschillende accommodaties. De voorzieningen en toestellen zijn verouderd en/of niet meer geschikt. Maar bovenal is de capaciteit van de zalen niet meer toereikend om te kunnen voldoen aan de behoefte van de inwoners om uit een divers aanbod van gymsport voor jong en oud te kunnen kiezen. Daarom pleit R&S al sinds 2012 voor betere en meer sportvoorzieningen in Groenlo.

In 2012 is n.a.v. de opening van de turnhal in Winterswijk het idee ontstaan om in Groenlo een turnhal te maken. Daar hield Hans van Zetten een presentatie/masterclass “Gymsport=Goud”. Hij hield een enorme inspirerende presentatie over het belang van gymsport en een multifunctioneel gymsportcentrum.

Sindsdien zijn er vele gesprekken gevoerd door R&S met de wethouder van de gemeente Oost Gelre, de ambtenaren belast met sport, de VVD, het CDA, de beheerder van Sporthal Den Elshof, de directeur van het Marianum, andere indoorsportverenigingen in Groenlo, Gymnastiekvereniging Spirit in Lichtenvoorde en de KNGU om tot oplossingen te komen voor gymsport in Groenlo. R&S heeft in december 2016 een brief gestuurd aan de gemeenteraad.

Op de inloopavond 5 juli 2017 werd door de gemeente verteld dat er een planverkenning vanaf september 2017 gaat plaatsvinden voor een nieuwe sportvoorziening met 3 gymzaaldelen bij het Marianum (en dat er voor R&S naar een oplossing wordt gezocht, waarschijnlijk bij het primair onderwijs).

R&S pleit voor een nieuw multifunctioneel sportcentrum, te realiseren op een centrale ligging in Groenlo mét een permanent turngedeelte, bijvoorbeeld:

 • bij het Marianum, zijnde minimaal 3 zaaldelen plus een turngedeelte (3+)
 • bij een nieuwe gymsport voorziening voor de basisscholen
 • in den Elshof

Ad 1) Voor een nieuwe sportvoorziening bij het Marianum wordt dus vanaf sept 2017 een verdere uitwerking gemaakt voor een voorziening met 3 gymzalen, zonder een permanent turngedeelte voor R&S daarin op te nemen.

Ad 2) Dit gaat om een gymzaal plus, waarbij de plus dan staat voor een wat grotere gymzaal met daarin een vaste opstelling. De inzet is dan overdag het gebruik door de twee basisscholen die hier dichtbij liggen en de avonden voor R&S. Echter de gesprekken hierover met de schoolbesturen staan nog in een prille verkenning.

Ad 3) Omdat in Sportpark Den Elshof de accommodatie sterk verouderd is en de gemeente niet wil investeren in deze accommodatie is deze accommodatie ook niet voor R&S geschikt. Ook niet als overbruggingsperiode van 10-20 jaar totdat R&S naar een eventuele nieuwe voorziening kan bij het primair onderwijs, gezien de veiligheid/geschiktheid en capaciteit. Hier liggen wel kansen voor een permanent turngedeelte echter geeft de gemeente nu al aan dat Den Elshof uiteindelijk geen binnensportvoorziening vanuit de gemeente meer zal zijn. Moglijk zal er gekeken kunnen worden naar een andere vorm van eigendom en/of beheer.

Mocht je vragen, opmerkingen of iets dergelijks hebben dan kun je contact opnemen met de accommodatie commissie van “gymnastiekvereniging Rap en Snel”:

==========================================

R&S pleit voor een nieuw multifunctioneel sportcentrum, te realiseren op een centrale ligging in Groenlo, mét een specifiek turngedeelte, omdat:

 • …wij een veilige omgeving voor het geven van sportlessen willen.
 • …er dan mogelijkheden voor meer én betere lessen zijn. Dit omdat de capaciteit toeneemt en de kwaliteit en kwantiteit van toestellen enorm verbetert. De turntoestellen staan allemaal op één locatie en zijn dan dus te gebruiken door alle gymgroepen van R&S. De andere gymlokalen hoeven dan nog maar enkel uitgerust te worden met enkele veiligheidsmatten en eenvoudige gymtoestellen.
 • …er dan meer mogelijkheden voor nieuwe soorten lessen binnen de gymsport mogelijk worden, ouder/kind gym, Nijntje beweegdiploma, freerunning, dans, ballet en trampoline springen. Op een daarvoor ingerichte sportvoorziening, kunnen deze lessen eenvoudig en vooral veilig aangeboden worden in Groenlo en zal het niet meer nodig zijn om naar andere plaatsen uit te wijken.
 • …er dan meer mogelijkheden voor een andere indeling van lessen mogelijk is, bijv. geen lessen meer op wedstrijddagen, een betere spreiding van lessen. En waarbij ook beter ingespeeld kan worden op de continuroosters op de basisscholen en de beschikbaarheid van trainers.
 • …er dan meer mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen mogelijk is, zoals Peutervoetbal (gezamenlijk initiatief van R&S en S.V. Grol).
 • … er voor alle binnensportverenigingen de mogelijkheid ontstaat om de trainingssituaties beter aan te laten sluiten op de wedstrijdsituaties. Betere afmetingen van de zalen, meer trainingsuren etc…
 • … er meer onderlinge betrokkenheid bij het technisch kader kan ontstaan, doordat vele trainers onder één dak lesgeven. De onderlinge communicatie tussen trainers en sporters van diverse groepen kan daardoor verbeteren. Ook op het technische vlak van de sport, maar vooral op sociaal-emotioneel en pedagogisch vlak, kunnen de trainers kennis overdragen en elkaar versterken.
 • …er meer veiligheid ontstaat, omdat niet bij elke les de toestellen opgebouwd en afgebroken hoeven te worden en er minder gevaar is vanwege minder transport van de toestellen. Ook ontstaat er hierdoor minder slijtage van de toestellen.

Reacties zijn gesloten.