Jaarvergadering 2017

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op woensdag 8 maart 2017 bij Cafe de Kroon in de Notenboomstraat 46 te Groenlo, aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen april 2016
 3. Jaarverslag secretaresse/ wedstrijdverslagen
 4. Jaarverslag activiteitencommissie en mededelingen
 5. Jaarverslag penningmeester en begroting 2018
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Voorstel contributiebeleid per 1 april 2017

  Bestuursverkiezing
  Tegenkandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk, vergezeld met 5 handtekeningen van leden/ouders/verzorgers van jeugdleden, melden bij de secretaris Maria Jans, de Snieder 23, 7141 NB  Groenlo.

  1. Aftredend en herkiesbaar Hedwig Steenbergen, penningmeester
  2. Aftredend en herkiesbaar Anne Konings, bestuurslid
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U komt toch ook? U wilt tenslotte toch ook weten wat er omgaat in de vereniging waarvan uzelf en/of uw zoon of dochter lid is! Ook uw stem, opmerking of idee is van belang. Een vereniging leeft alleen voort met vereende krachten. Door de vele jeugdleden is het bestuur aangewezen op ouders die hun kind(eren) vertegenwoordigen.

Graag tot ziens op 8 maart 2017 om 20.00 uur bij Cafe de Kroon.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.