Jaarvergadering 2016

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op dinsdag 12 april 2016 bij Bar de Lange Gang in de Kevelderstraat te Groenlo, aanvang 20:00.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen april 2015
 3. Jaarverslag secretaresse/ wedstrijdverslagen
 4. Jaarverslag activiteitencommissie en mededelingen
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Stef Reusen, voorzitter
   aftredend en herkiesbaar Romano Kasteel, bestuurslid
  2. Het bestuur is voornemens om Ellen Rombout te benoemen tot voorzitter en Carmen Nijland en Joske Porskamp als algemeen bestuursleden. Allen draaien al enige tijd mee in het bestuur. Tegenkandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk, vergezeld met 5 handtekeningen van leden/ouders/verzorgers van jeugdleden, melden bij de secretaris Maria Jans, de Snieder 23, 7141 NB Groenlo.
 8. Afscheid Stef Reusen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

U komt toch ook? U wilt tenslotte toch ook weten wat er omgaat in de vereniging waarvan uzelf en/of uw zoon of dochter lid is! Ook uw stem, opmerking of idee is van belang. Een vereniging leeft alleen voort met vereende krachten. Door de vele jeugdleden is het bestuur aangewezen op ouders die hun kind(eren) vertegenwoordigen.

Graag tot ziens op 12 april 2016 om 20.00 uur bij Bar de Lange Gang.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.