Jaarvergadering 2015

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op dinsdag 7 april 2015 bij Bar de Lange Gang in de Kevelderstraat te Groenlo.

AANVANG: 20.00 uur

 Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen maart 2014
 3. Jaarverslag secretaresse / wedstrijdverslagen
 4. Jaarverslag activiteitencommissie en mededelingen
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie
 7. Bestuursverkiezing
  1. aftredend en herkiesbaar Stef Reusen, voorzitter
   aftredend en herkiesbaar Caron Porskamp, bestuurslid
  2. Het bestuur is voornemens om Hans van Dijk te benoemen tot bestuurslid.

   Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk, vergezeld met 5 handtekeningen van leden /ouders/verzorgers van jeugdleden, melden bij de secretaris Maria Jans, de Snieder 23, 7141 NB  Groenlo.

 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U komt toch ook? U wilt tenslotte toch ook weten wat er omgaat in de vereniging waarvan uzelf en / of uw zoon of dochter lid is! Ook uw stem, opmerking of idee is van belang. Een vereniging leeft alleen voort met vereende krachten. Door de vele jeugdleden is het bestuur aangewezen op ouders die hun kind(eren) vertegenwoordigen.

Graag tot ziens op 7 april 2015 om 20.00 uur bij Bar de Lange Gang.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.