Gymmieturnen 2016

In dit nieuwe jaar zijn we weer van start gegaan met het Gymmieturnen!

Gymmieturnen is een leer- en oefenstof, opgezet door de KNGU om de recreatieve sporters binnen het turnen kennis te laten maken met verschillende turnelementen. Stapsgewijs oefenen de kinderen onder andere de turnelementen balanceren, arabier, handstand overslag, salto voorover en de flikflak. Voor alle onderdelen van de turnelementen kunnen de kinderen mooie gymmies verdienen. Dit zijn een soort flippo’s met een afbeelding van het onderdeel erop. De gymmies kunnen de kinderen in hun ‘bewaarmap’ verzamelen en aan ouders, familie en vriendjes of vriendinnetjes laten zien. Een wijze om onze jonge gymnasten te belonen voor de prestaties die ze
leveren tijdens de gymlessen!

Dit jaar is de indeling voor het gymmieturnen anders opgezet dan voorgaande jaren. In week 4, 9 en 14 zal tijdens de normale gymles zonder ouders een ‘gymmieles’ worden gehouden. Hierbij komen een aantal onderdelen van turnelementen aan bod die van te voren in de lessen worden geoefend. De kinderen kunnen aan de leiding laten zien hoe goed zij het onderdeel hebben geoefend en de leiding beoordeelt of een kind het onderdeel zodanig beheerst dat het kind een gymmie verdient.

Veel kinderen zullen thuis al een ‘bewaarmap’ hebben liggen. Deze kinderen vragen we om de bewaarmap tijdens de gymles in week 3 mee te nemen, zodat de leiding kan noteren voor welke onderdelen ieder kind al een gymmie heeft verdiend. De kinderen die nog geen ‘bewaarmap’ hebben zullen deze in de aankomende weken tijdens een gymles ontvangen.

Begin april hebben de kinderen hopelijk veel onderdelen geleerd en mooie gymmies verdiend! De geleerde onderdelen kunnen vervolgens in een mooie oefening worden gestopt, aangezien de kinderen aan het einde van het seizoen mogen meedoen aan de Clubkampioenschappen van Rap & Snel. Hier zal t.z.t. meer informatie over komen en alle ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn dan welkom om te komen kijken.

Reacties zijn gesloten.