Contributiebeleid per 01-04-2017

Beste leden,

In de jaarvergadering in 8-3-2017 j.l. is door middel van een stemming een nieuwe contributie vastgesteld. Hiervan willen wij u hierbij op de hoogte brengen.

Er zijn diverse redenen voor het aanpassen van het contributiebeleid.  Al een aantal jaren is onze begroting niet meer sluitend. Dat betekent dat wij de jaren 2015 en 2016 met verlies hebben afgesloten. Dit is ten laste van ons eigen vermogen gegaan. Voor de komende jaren vinden wij het belangrijk om het beschikbare eigen vermogen te handhaven. We hebben deze financiële middelen nodig om waar noodzakelijk materialen te vervangen zodat we de veiligheid kunnen blijven borgen.  Rap en Snel heeft al vanaf 2014 geen verhogingen in de contributie doorgevoerd terwijl de afgelopen jaren diverse kosten wel zijn gestegen. Daarnaast heeft de KNGU vorig jaar een flinke verhoging in de bondscontributie per lid doorgevoerd.

Voor de toekomst willen wij verder met een transparant contributiesysteem. We hanteren daarom vanaf 1 april 2017 eenvoudige en eenduidige tarieven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het aantrekkelijk moet zijn om meerdere lesuren af te nemen. Daarom is de contributie voor het 2e uur of meer lager. Het nieuwe tarief is daarnaast ook een all-in tarief. Dat wil zeggen dat het inclusief wedstrijdkleding, wedstrijdgeld, bondscontributie is. De zondagtraining is facultatief, dus deze is niet opgenomen.

Voortaan zal de contributie maandelijks van uw rekening worden geïncasseerd.

Junior lid: t/m 19 jaar #uren Junior Senior
Senior lid: 20 jaar en ouder 0.75 €9,00 €11,96
1.00 €12,00 €15,94
Het 2e uur een korting van: 10% 1.50 €17,40 €23,12
Het 3e uur en meer een korting van: 40% 2.00 €22,80 €30,29
2.50 €26,40 €35,07
3.00 €30,00 €39,85
3.50 €33,60 €44,63
4.00 €37,20 €49,41
4.50 €40,80 €54,19
5.00 €44,40 €58,97
5.50 €48,00 €63,75
6.00 €51,60 €68,53
6.50 €55,20 €73,31
7.00 €58,80 €78,09
7.50 €62,40 €82,87
8.00 €66,00 €87,65
8.50 €69,60 €92,43
9.00 €73,20 €97,21

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester Hedwig Steenbergen via email: penningmeester@rapensnel.nl.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Rap en Snel

Reacties zijn gesloten.