Contributie

U kunt vrijblijvend 2x een les bijwonen. Bij de derde les wordt verwacht dat u een aanmeld formulier invult. Om deel te nemen aan een (proef)les hoeft u zich niet te melden bij het bestuur, u kunt zich bij aanvang van de les melden bij de leidinggevende.

Contributie

Voor het betalen van de contributie heeft de vereniging gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bankrekening. Aan het begin van iedere maand zal de volgende contributie worden afgeschreven (wijzigingen voorbehouden). De contributie dient ook tijdens de vakanties te worden betaald.

Het aantal uren is per week en het bedrag per maand. De korting wordt per persoon berekend, uren van gezinsleden worden niet opgeteld. Bij 1 uur les per week is de contributie voor een Junior dus €12,24 per maand. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Junior lid: t/m 19 jaar #uren Junior Senior
Senior lid: 20 jaar en ouder 0.75 €9,18 €12,20
1.00 €12,24 €16,26
Het 2e uur een korting van: 10% 1.50 €17,75 €23,58
Het 3e uur en meer een korting van: 40% 2.00 €23,26 €30,90
2.50 €26,93 €35,77
3.00 €30,60 €40,65
3.50 €34,28 €45,53
4.00 €37,95 €50,40
4.50 €41,62 €55,28
5.00 €45,29 €60,16
5.50 €48,96 €65,03
6.00 €52,64 €69,91
6.50 €56,31 €74,78
7.00 €59,98 €79,66
7.50 €63,65 €84,54
8.00 €67,33 €89,42
8.50 €71,00 €94,28
9.00 €74,67 €99,16

Kunt u de contributie niet tijdig voldoen?

Mocht u de contributie niet tijdig kunnen voldoen, wilt u de penningmeester hiervan op de hoogte brengen? Dan kunnen wij hierover nadere afspraken maken. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de penningmeester@rapensnel.nl

Overige kosten

Voor extra trainingen (bijv. de zondagtraining in Varsseveld) van de selectie wordt een vergoeding gevraagd. Jaarlijks in november zal dit geïncasseerd worden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag zal tegelijk met de eerst verschuldigde contributie worden geïncasseerd. Het inschrijfgeld is niet verschuldigd indien men reeds lid is van de vereniging of binnen één jaar weer als lid toetreedt.

Restitutiebeleid

 • Aan het begin van de blessure/ziekteperiode schriftelijk en met reden melden bij ledenadministratie of penningmeester dat een lid langere tijd afwezig zal zijn vanwege vermelde blessure/ziekte
 • Er zal een periode van 2 weken gehanteerd worden als standaard ziekteperiode waarover geen restitutie mogelijk is
 • Voor de periode na deze 2 weken zal restitutie gegeven worden

Vervallen lessen

Af en toe komt het voor dat lessen komen te vervallen. Er wordt dan geen restitutie van contributie verleend, omdat hiermee al rekening is gehouden in de hoogte van de contributie. Dit geldt ook voor de vakanties.

Verzekering

Rap & Snel is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Aan de KNGU draagt Rap & Snel bondscontributie af. Hierdoor zijn alle leden van Rap & Snel verzekerd tegen aansprakelijkheid en bij een ongeval.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering
  • Alle leden van Rap & Snel zijn verzekerd, voor zover zij niet voldoende elders zijn verzekerd. Bijvoorbeeld via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
  • Het eigen risico bedraagt € 227,- per aanspraak.
  • Diefstal of vermissing van kleding e.d. is van verzekering uitgesloten.
 2. Ongevallenverzekering
  • Alle Rap & Snel -leden zijn verzekerd.
  • Niet Rap & Snel -leden die officieel deelnemen aan activiteiten van Rap & Snel, mits zij als zodanig zijn geregistreerd. Bedoeld wordt: aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.

Wanneer is men verzekerd?

 • Tijdens deelname aan activiteiten (waaronder ook worden verstaan trainingen en vergaderingen) op plaatsen en uren, die door de KNGU. c.q. regio of vereniging zijn vastgelegd.
 • Tijdens het rechtstreeks gaan, naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.

Waarvoor is men verzekerd?

 • Bij overlijden maximaal € 10.000,–.
 • Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,–.

Waarvoor is men niet verzekerd?

 • Er is geen dekking voor geneeskundige behandeling, zoals dokter, tandarts, specialist, ziekenhuis en ambulance.
 • Er is geen dekking/vergoeding voor revalidatie.
 • Er is geen vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap moet schriftelijk, liefst digitaal bij de ledenadministratie of de leiding of via internet m.b.v. het afmeldformulier worden opgezegd, ten minste één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal. Er vindt geen restitutie plaats van contributie door te late opzegging van het lidmaatschap.

Vragen

Voor vragen omtrent contributiebetaling kunt u contact opnemen met onze penningmeester:

Tamara te Boome
Marhulzenweg 45b, 7141 CR Groenlo
penningmeester@rapensnel.nl

Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres schriftelijk of via e-mail aan de ledenadministratie door te geven:

Caron Porskamp
Laantje van Lasonder 11, 7141 DA Groenlo
ledenadministratie@rapensnel.nl

Het bankrekeningnummer van Rap en Snel is NL42RABO011.73.36.416 bij de Rabobank Groenlo.

Gebruik het aanmeld formulier of het afmeld formulier voor de inschrijving of de afmelding.

Reacties zijn gesloten.