Activiteitencommissie

Waarom een activiteitencommissie?

De activiteitencommissie werkt naast de vereniging Rap en Snel als zelfstandig orgaan. Ze is een 15 tal jaren geleden in het leven geroepen omdat de vereniging veel zaken deed die niet direct met het besturen van de gymvereniging te maken hadden. Met andere woorden; veel extra werkzaamheden die het dagelijks besturen van de vereniging in de weg stonden. De activiteitencommissie neemt deze last dan ook over van het bestuur van Rap en Snel.

Met welke activiteiten houden we ons dan bezig?

Er zijn een aantal terugkerende onderwerpen, jaarlijks of tweejaarlijks. Een enkele keer komen er incidentele onderwerpen voorbij, waarbij we gevraagd door het bestuur van Rap en Snel, hulp verlenen. Zo doen we jaarlijks de eieractie en een keer per twee jaar de chocoladeletter actie. Deze acties leveren geld op en dat is altijd welkom voor de vereniging. Ook organiseren we jaarlijks de sinterklaasviering voor de jonge leden van Rap en Snel. Tot nu toe hebben we dat voor de leden gratis aan kunnen bieden en dat willen we voor de toekomst ook vast houden. Een keer in de twee jaar organiseren we het gym kamp. We zijn daarbij altijd op zoek naar een geschikte locatie. Die moet een beetje in de buurt zijn en als het kan tegen zo laag mogelijke kosten. De (hulp) leiding speelt altijd een belangrijke rol bij de invulling van het gym kamp. Zij kennen de gymvereniging van binnen uit. Ze zijn al langere tijd zelf lid van de gymvereniging en ze kennen de kinderen, waar ze les aan geven. De creativiteit is bijna grenzeloos en ze begeleiden tijdens het gym kamp altijd de groepen bij de verschillende spelletjes en in en om het gebouw waar we dan te gast zijn. Verder helpen we bij de jaarafsluiting van het gym jaar (net voor de schoolvakanties beginnen). Dat doen we door een snoepje en een drankje te verzorgen, meestal in de sporthal bij Den Elshof. Ook bij de kijk lessen, voor de (groot)ouders, zorgen we voor koffie, thee, limonade en een koekje. Dat is vaak in het najaar. Kortom een aantal zaken doen we volledig op eigen initiatief en andere in overleg met het bestuur van Rap en Snel. We hebben altijd goed contact met het bestuur van Rap en Snel en we zorgen dat de communicatielijnen kort blijven, Zo zorgen we er gemeenschappelijk voor dat de leden bij een prima vereniging kunnen gymmen en er daarnaast ook af en toe andere leuke dingen voorbij komen.

Ter afsluiting

We hopen U wat meer bekend te hebben gemaakt met wat de activiteitencommissie binnen Rap en Snel zoal doet. Mocht U interesse hebben om eens een vergadering van de commissie bij te wonen of eventueel lid te worden, dan bent U van harte welkom. Neem contact op met de leiding, één van de bestuursleden of stuur een mail naar activiteitencommissie@rapensnel.nl.

Reacties zijn gesloten.