Aanmeldformulier

Gebruik het onderstaande digitale aanmeldformulier of download het Aanmeldformulier en lever dit ingevuld in bij de leiding.

Soort gym
Roepnaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer
Mobiel nummer
Email
Al lid van Rap & Snel?

Doorlopende machtiging SEPA

Door aanvinken van dit formulier geeft u toestemming aan Rap & Snel om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Rap & Snel. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant Gymnastiekvereniging Rap & Snel
Adres Marhulzenweg 45b
Postcode 7141 CR
Woonplaats Groenlo
Land Nederland
Incassant ID NL71ZZZ401.030.000.000
Kenmerk machtiging lidnummer
Rekeningnummer (IBAN)
Naam rekeninghouder
Ingangsdatum
Elke vereniging, ook Rap & Snel, kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Hieronder kunt u aangeven waar u ondersteuning wilt en kunt bieden:
Hulp bij wedstrijden en/of uitvoeringenHulp bij activiteitenHulp bij lessenJurylidHulp bij verkoopactiesSponsoringJeugdcommissieRol in het bestuur
Opmerkingen
Ik ga akkoord met de op de website vermelde regeling Lidmaatschap & Contributie en ben bekend met de aanmeldingsvoorwaarden van automatische contributie-inning en de opzegtermijn van één maand voor het begin van een nieuw kwartaal, zoals omschreven op de website. Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.
Gedurende het gehele seizoen worden er van leden tijdens lessen, wedstrijden en allerlei activiteiten binnen en buitenshuis foto- en soms filmopnamen gemaakt. De beelden worden veelal gebruikt ter publicatie op onze website, in uitgaven van de nieuwsbrief en eventueel ander infomateriaal. Als ouders/verzorgers daar bezwaar tegen hebben, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van Rap en Snel.

Reacties zijn gesloten.